O společnosti

Jsme inženýrská a projektová kancelář sdružující širokou skupinu projektantů napříč všemi stavebními profesemi.

Zajišťujeme projekční služby ve fázích od studie proveditelnosti až po dokumentaci skutečného provedení stavby, vč. autorského nebo technického dozoru a to zejména v oborech TZB (zdravotně technické instalace, vytápění, chlazení, vzduchotechnika, plynovod) a elektrotechnika (silnoproudé, slaboproudé, inteligentní rozvody a měření a regulace).

K těmto činnostem standardně dodáváme architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení, venkovní rozvody sítí, průkazy energetické náročnosti budovy.

K výše zmíněným dodávkám běžně zajišťujeme i činnost generálního projektanta a technického dozoru investora.